Κάτι παραπάνω από απλή εκπαίδευση· η διάπλαση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών

Petitioner not public
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2016
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ένα σύνολο κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της εποπτείας, για την καθιέρωση της αγωγής του πολίτη στα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της επίσημης εκπαίδευσης ανά την ΕΕ, με στόχο τη διάπλαση δημοκρατών πολιτών. Μια δημοκρατική κοινωνία στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, τις κοινές αξίες και την ικανότητα κριτικής σκέψης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίζει τα κράτη μέλη να φέρνουν εις πέρας το καθήκον τους να δίνουν τη δυνατότητα σε νέους όλων των κοινωνικών καταβολών να συμμετέχουν υπεύθυνα στα κοινά. Η προαγωγή της συνοχής προϋποθέτει ότι η δράση θα συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ, με τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου θεματολογίου, τη δημιουργία δεικτών αναφοράς, τη συνδρομή προς τα κράτη μέλη, την πραγματοποίηση περιοδικών αξιολογήσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now