Evropská iniciativa za pluralitu v médiích

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ochrana plurality v médiích prostřednictvím dílčí harmonizace národních předpisů upravujících jednak problematiku vlastnictví médií a jeho transparentnosti, jednak otázky týkající se nezávislosti mediálních rad a střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady. Požadujeme novelizaci stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (nebo přijetí nové směrnice) s cílem dosáhnout harmonizace národních předpisů se zřetelem k ochraně plurality v médiích jakožto nezbytného kroku na cestě k vytvoření funkčního vnitřního trhu. V souladu s Chartou základních práv Evropské unie by taková legislativa měla vyhovět také veřejnému zájmu na zajištění pluralitní demokratické debaty v Evropské unii založené na svobodné výměně myšlenek a informací

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now