Evropská iniciativa za pluralitu v médiích

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Ochrana plurality v médiích prostřednictvím dílčí harmonizace národních předpisů upravujících jednak problematiku vlastnictví médií a jeho transparentnosti, jednak otázky týkající se nezávislosti mediálních rad a střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady. Požadujeme novelizaci stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (nebo přijetí nové směrnice) s cílem dosáhnout harmonizace národních předpisů se zřetelem k ochraně plurality v médiích jakožto nezbytného kroku na cestě k vytvoření funkčního vnitřního trhu. V souladu s Chartou základních práv Evropské unie by taková legislativa měla vyhovět také veřejnému zájmu na zajištění pluralitní demokratické debaty v Evropské unii založené na svobodné výměně myšlenek a informací

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now