Eurooppalainen aloite tiedotusvälineiden moniarvoisuuden puolesta

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden varmistaminen yhdenmukaistamalla kansallisia sääntöjä liittyen tiedotusvälineiden omistajuuteen ja avoimuuteen, poliittisten asemien tuomiin eturistiriitoihin ja riippumattomuuteen tiedotusvälineiden valvontaelimistä. Vaadimme muutoksia audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaan direktiivin (tai uuden direktiivin hyväksyntää). Tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaistetut säännöt, sillä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden suojeleminen on välttämätön askel sisämarkkinoiden oikean toiminnan saavuttamiseksi. Tämänlainen lainsäädäntö, EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti, vastaa myös yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ylläpitää vapaan ideoiden ja tiedon välityksen kautta moniarvoista demokraattista keskustelua Euroopan unionissa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now