Europees Bugerinitatief voor Media Pluralisme

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

: De bescherming van media pluralisme door gedeeltelijke harmonisatie van nationale regels op het gebied van media eigendom en transparantie, belangenverstrengeling met een politiek ambt en de onafhankelijkheid van toezichthouders. Wij vragen om aanpassingen aan de richtlijn audiovisuele mediadiensten (of om steun voor een nieuwe richtlijn), gericht op de introductie van geharmoniseerde regels op het gebied van de bescherming van media pluralisme als een noodzakelijke stap richting een correct functioneren van de interne markt. Zulke wetgeving, in overeenstemming met het handvest van de grondrechten van de EU, zal tegemoetkomen aan het publieke belang van een goed democratisch debat door middel van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie in de Europese Unie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now