Europeiskt initiativ för mångfald i medierna

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2013
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Skydda mediernas mångfald genom en partiell harmonisering av de nationella regelverken gällande mediaägandeskap och insyn, intressekonflikter avseende politiska uppdrag och självständighet för mediernas tillsynsorgan. Vi kräver förbättringar gällande direktivet om audiovisuella medietjänster (eller godkännandet av ett nytt direktiv) med syfte att införa harmoniserade regler för att skydda mediernas mångfald som ett nödvändigt steg mot en väl fungerande inre marknad. En sådan lagstiftning skulle även, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, uppfylla de mål som är av allmänintresse kring en mångfaldig och demokratisk debatt bestående av fria utbyten av idéer och information i den Europeiska unionen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now