Handelspolitik

Dwar skema piramida frawdolenti mill-kumpanija "Arte y Naturaleza S.L." simili għal dik imwettqa minn Fórum Filatélico u Afinsa fi Spanja  

M. F.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanta tilmenta dwar skema piramida frawdolenti mill-kumpanija "Arte y Naturaleza Gespart S.L." li kienet vittma tagħha flimkien ma’ 19,360 persuna oħra. Il-petizzjonanta tinnota li l-modus operandi tal-kumpanija kien simili għal dak ta’ FORUM u AFINSA li nstabu ħatja mill-awtoritajiet ġudizzjarji Spanjoli. Il-petizzjonanta titlob li l-kwistjoni mqajma tiġi diskussa u possibbilment titqies b’mod konġunt ma’ każijiet simili oħra ppreżentati fir-rigward ta’ skemi piramidi. L-ewwel nett, biex jinstabu soluzzjonijiet ħalli l-konsumaturi jkunu aktar protetti minn attivitajiet qarrieqa u kriminali. It-tieni nett, biex jiġu stabbiliti l-kriterji u l-iskadenzi għal-likwidazzjoni effettiva tal-patrimonju fi proċedimenti ta’ insolvenza. Dan jevita li t-telf ta' żmien u l-ħlas ta’ tariffi dovuti minn amministraturi tal-insolvenza inaqqas jew jeżawrixxi l-possibbiltajiet ta’ rkupru ta’ investimenti magħmula minn konsumaturi bona fide li jafdaw li l-informazzjoni pprovduta mill-kumpanija qabel ma daħlet f’likwidazzjoni, kienet trasparenti u vera. Fl-aħħar nett, biex tiġi żgurata protezzjoni effettiva mill-Istituzzjonijiet sabiex tiġi evitata frodi piramida ta’ tali kobor fil-futur.

Thank you for your support, M. F.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international