Të drejtat e qytetarit

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Peticioni drejtohet tek
DG Sante, Europäische Kommission
4 363
44% arritur 10 000 për objektivin e mbledhjes
  1. Filluar qershor 2022
  2. Mbledhja akoma > 4 javë
  3. Nënshtrim
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

Jam dakord që të dhënat e mia të ruhen . Ju vendosni se kush mund ta shohë mbështetjen tuaj. Mund ta revokoj këtë pëlqim në çdo kohë .

9.6.22, 8:43 e paradites

die übersetzng des titels war falsch ;-)


Neuer Titel: gratisVrij zadenruilZadenruil voorVoor vrouwenBewaarder dievon diversiteitde bewarenZaadbiodiversiteit
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4.040


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani