Občianske práva

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Petícia je zameraná na
DG Sante, Europäische Kommission
4 356
44% dosiahnuté 10 000 do cieľa zbierky
  1. Zahájená júna 2022
  2. Zbierka ešte
  3. Podanie
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

Súhlasím s tým, že moje údaje budú uložené . Žiadateľ petície môže zobraziť Meno a miesto a preposlať ďalej príjemcovi. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

9. 6. 2022 8:43

die übersetzng des titels war falsch ;-)


Neuer Titel: gratisVrij zadenruilZadenruil voorVoor vrouwenBewaarder dievon diversiteitde bewarenZaadbiodiversiteit
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4.040


Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz