Borgerrettigheter

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Kampanje tas opp
DG Sante, Europäische Kommission
4 356
44% nådd 10 000 for innsamlingsmål
  1. Startet juni 2022
  2. Samling ennå 12 dager
  3. Innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

Jeg godtar at mine data vil bli lagret . Andrageren kan se navn og plassering og videresende den til begjæringsmottakeren. Jeg kan tilbakekalle dette samtykket når som helst .

09.06.2022, 08:43

die übersetzng des titels war falsch ;-)


Neuer Titel: gratisVrij zadenruilZadenruil voorVoor vrouwenBewaarder dievon diversiteitde bewarenZaadbiodiversiteit
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4.040


Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå