Граждански права

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Петицията е адресирана до
DG Sante, Europäische Kommission
4 363
44% достигнати 10 000 за цел за събиране
  1. Започна юни 2022
  2. Колекция още > 4 седмици
  3. Подаване
  4. Диалог с получателя
  5. Решение

Съгласен съм моите данни да бъдат съхранени . Вие решавате кой може да види вашата подкрепа. Мога да оттегля това съгласие по всяко време .

9.06.22 г., 8:43

die übersetzng des titels war falsch ;-)


Neuer Titel: gratisVrij zadenruilZadenruil voorVoor vrouwenBewaarder dievon diversiteitde bewarenZaadbiodiversiteit
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4.040


Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега