Πολιτικά δικαιώματα

Vrij Zadenruil Voor Bewaarder von de Zaadbiodiversiteit

Η αναφορά απευθύνεται σε
DG Sante, Europäische Kommission
4.363
44% έχει επιτευχθεί 10.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 4 εβδομάδες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εσείς αποφασίζετε ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή σας. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

9/6/22, 8:43 π.μ.

die übersetzng des titels war falsch ;-)


Neuer Titel: gratisVrij zadenruilZadenruil voorVoor vrouwenBewaarder dievon diversiteitde bewarenZaadbiodiversiteit
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4.040


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα