Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

Shikoni një problem dhe dëshironi të bëni diçka për të? Ti nuk je vetëm! 12 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të trajtuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit lulëzojnë me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

OpenPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur.
Ne i japim të gjithëve një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është kauza juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Austri

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

7 709 nënshkrimet
183 ditë mbetur
5 nënshkrimet
139 ditë mbetur

Peticione në vende të tjera/BE në gjuhën kombëtare ( gjerman )

33 113 nënshkrimet
142 ditë mbetur
9 324 nënshkrimet
87 ditë mbetur
3 386 nënshkrimet
151 ditë mbetur
3 365 nënshkrimet
59 ditë mbetur
3 184 nënshkrimet
186 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani