Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

A shihni një problem dhe dëshironi të bëni diçka për të? Ti nuk je vetëm! 13 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të adresuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit kanë sukses me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

openPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur.
Ne i japim çdo personi një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është shqetësimi juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Austri

mbi temën Mjedis

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

9 806 nënshkrimet
58 ditë mbetur
95 nënshkrimet
196 ditë mbetur
32 nënshkrimet
72 ditë mbetur

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (gjerman)

4 085 nënshkrimet
89 ditë mbetur
3 333 nënshkrimet
244 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani