Zëri juaj krijon ndryshim


Platforma për peticione dhe dialog politik

Shikoni një problem dhe dëshironi të bëni diçka për të? Ti nuk je vetëm! 12 miliona njerëz përfshihen në platformën tonë për të trajtuar në mënyrë aktive problemet sociale.

Çdo ditë njerëzit lulëzojnë me peticionet në internet. Ne mbështesim fushatën tuaj nga krijimi deri në dorëzim.

OpenPetition është politikisht neutral, jofitimprurës dhe i pavarur.
Ne i japim të gjithëve një zë - pavarësisht sa i madh apo i vogël është kauza juaj.

Çfarë dëshironi të ndryshoni sot?

Koleksionet aktuale — Austri

mbi temën Mjedis

Këto nisma mund të jenë të nënshkruara aktualisht. Renditur nga numri i nënshkrimeve.

8 225 nënshkrimet
72 ditë mbetur
110 nënshkrimet
28 ditë mbetur
10 nënshkrimet
78 ditë mbetur

Peticione në vendet e tjera / BE në gjuhën kombëtare (gjerman)

35 012 nënshkrimet
31 ditë mbetur
10 399 nënshkrimet
34 ditë mbetur

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani