Η φωνή σας δημιουργεί αλλαγές


Πλατφόρμα για αναφορές και πολιτικό διάλογο

Βλέπετε ένα πρόβλημα και θέλετε να κάνετε κάτι για αυτό; Δεν είσαι μόνος! 12 εκατομμύρια άτομα συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για να αντιμετωπίσουν ενεργά κοινωνικά προβλήματα.

Κάθε μέρα οι άνθρωποι ευημερούν με τις διαδικτυακές αναφορές. Υποστηρίζουμε την καμπάνια σας από τη δημιουργία έως την παράδοση.

Το openPetition είναι πολιτικά ουδέτερο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο.
Δίνουμε σε όλους φωνή .

Τι θέλετε να αλλάξετε σήμερα;

Τρέχουσες συλλογές — Αυστρία

Αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν, επί του παρόντος, να υπογραφούν. Ταξινόμιση με βάση το πλήθος υπογραφών

7.709 Υπογραφές
183 ημέρες υπόλοιπο
4.076 Υπογραφές
121 ημέρες υπόλοιπο
409 Υπογραφές
274 ημέρες υπόλοιπο
5 Υπογραφές
139 ημέρες υπόλοιπο

Αναφορές σε άλλες χώρες/ΕΕ στην εθνική γλώσσα ( Γερμανικά )

33.113 Υπογραφές
142 ημέρες υπόλοιπο
9.324 Υπογραφές
87 ημέρες υπόλοιπο
3.534 Υπογραφές
106 ημέρες υπόλοιπο
3.386 Υπογραφές
151 ημέρες υπόλοιπο
3.365 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο
3.184 Υπογραφές
186 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα