Jouw stem zorgt voor verandering


Platform voor petities en politieke dialoog

Ziet u een probleem en wilt u er iets aan doen? Je bent niet alleen! 13 miljoen mensen raken betrokken op ons platform om sociale problemen actief aan te pakken.

Elke dag boeken mensen succes met online petities. Wij ondersteunen jouw campagne van begin tot overhandiging.

openPetition is politiek neutraal, non-profit en onafhankelijk.
We geven iedereen een stem - ongeacht hoe groot of klein uw zorg is.

Wat wil jij vandaag veranderen?

Doorlopende collecties — Oostenrijk

naar thema Milieu

Deze initiatieven kunnen momenteel worden ondertekend. Gesorteerd naar aantal ondertekeningen.

9.769 handtekeningen
63 dagen overblijvend
4.164 handtekeningen
33 dagen overblijvend
3.866 handtekeningen
125 dagen overblijvend
1.458 handtekeningen
33 dagen overblijvend
92 handtekeningen
201 dagen overblijvend
28 handtekeningen
77 dagen overblijvend

Petities in andere landen/EU in de gekozen taal (Duits)

4.079 handtekeningen
94 dagen overblijvend
3.788 handtekeningen
41 dagen overblijvend
3.331 handtekeningen
249 dagen overblijvend

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen