Вашият глас създава промяна


Платформа за петиции и политически диалог

Виждате проблем и искате да направите нещо по въпроса? Не си сам! 12 милиони хора се включват в нашата платформа, за да се справят активно със социалните проблеми.

Всеки ден хората процъфтяват с онлайн петиции. openPetition поддържа вашата кампания от създаването до разпространението до доставката.

openPetition е политически неутрална, с нестопанска цел и независима.
Даваме на всеки глас – без значение колко голяма или малка е каузата ви.

Текущи колекции

Понастоящем тези инициативи могат да бъдат подписани. Сортиране по броя на подписите.

6.913 подписи
138 дни оставащ
3.712 подписи
189 дни оставащ
1.516 подписи
5 дни оставащ
763 подписи
9 дни оставащ
286 подписи
120 дни оставащ

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега