Neúspešné obavy

na Na postavenie

Problémy, ktoré boli neúspešné buď preto, že iniciátori stiahli alebo ich nepredložili (do 12 mesiacov od ukončenia predplatného) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neodpovedali (do 12 mesiacov od predloženia) alebo preto, že tvorcovia rozhodnutí neprijali rozhodnutie (do 24 mesiacov od predloženia) .

  • 1. Vytvoriť
  • 2. Mobilizujte
  • 3. Zapojte sa
Začať petíciu

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz