Shqetësimet e dështuara

mbi temën Ndërtim

Çështjet që ishin të pasuksesshme, qoftë për shkak se iniciatorët u tërhoqën ose nuk i dorëzuan ato (brenda 12 muajve nga përfundimi i abonimit), ose sepse vendimmarrësit nuk u përgjigjën (brenda 12 muajve nga dorëzimi) ose sepse vendimmarrësit nuk arritën të marrin një vendim (brenda 24 muajve pas paraqitjes).

  • 1. Krijoni
  • 2. Mobilizohet
  • 3. kontribuoj
Filloni një peticioni

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani