Din röst skapar förändring


Plattform för framställningar och politisk dialog

14 miljoner personer engagerar sig på vår plattform för att aktivt ta itu med sociala problem.

Varje dag har människor framgång med online-petitioner. Vi stödjer din kampanj från skapande till leverans.

openPetition är politiskt neutral, ideell och oberoende. Vi ger varje person en röst - oavsett hur stor eller liten din oro är.

Vad vill du förändra idag?

Aktuella framställningar

10 061 nya signaturer

42 004 Signaturer
99 dagar återstående

Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu