Shkencë

Zero tolerance for profit from aborted babies

Peticioni drejtohet tek
Pharmaindustrie
201 mbështetësit
20% arritur 1.000 për objektivin e mbledhjes
 1. Filluar 25.01.2021
 2. Mbledhja akoma 7 javë
 3. Nënshtrim
 4. Dialog me marrësin
 5. Vendim
Unë bie ndakort me ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personave. Kërkuesi mund të shikojë Emri dhe vendi dhe përcjellë këtë informacion tek marrësi. unë mund të dorëheq miratimin tim në çdo kohë

It is a known policy within the pharmaceutical industry to work with human cell lines, which are the product of abortions that took place in the early 1960s and 1970s.

The cell lines are often used in drug research, for example in the production of vaccines. Vaccine manufacturers are usually allowed to use these cell lines from aborted humans in the following three cases:

 1. In the development of the vaccine
 2. To ensure the efficacy of the vaccine
 3. For the production of the vaccine

The most recent case is the COVID-19 vaccine. Although f.e. neither 'Pfizer' nor 'Moderna', whose vaccines are distributed in large numbers around the world, used cell lines for the development or production of their vaccine, these vaccines were nevertheless tested on such cell lines.

This precedent opens doors to other cases of using these cell lines in other processes or products. We have zero tolerance for pharmaceutical companies profiting from abortion. We demand alternatives to these technologies!

We therefore urge all pharmaceutical companies to STOP the use of cells and cell lines from human embryos/fetuses in medical research!

We want morally acceptable alternatives to this!

https://www.nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babies-used-for-vaccine-development-were-alive-at-tissue-extraction

https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/integrity-transparency/stem-cellresearch

arsye

In the 1960s and 1970s, cells were taken from the foetus/embryo during selected abortions and taken to a laboratory. There, these cells grew and were multiplied. The results are human cell lines.

Currently, there are the following cell lines, among others: WI-38, HEK-293, PER C-6 and WALVAX-2. For example, HEK stands for "Human Embryonic Kidney" and 293 is the number of experiments that were needed to develop this cell line.

Many companies working in the pharmaceutical field are still using these human cell lines and therefore pharmaceutical companies gain profit from the deliberate killing of unborn humans.

WE HAVE NO TOLERANCE FOR THIS!

https://www.imabe.org/bioethikaktuell/einzelansicht/covid-19-impfstoffe-vatikan-haelt-einsatz-fuer-moralisch-akzeptabel

https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , ProLife Europe e.V. nga Weißenhorn
Pyetje për iniciatorin

Kjo kërkesë është përkthyer në gjuhët vijuese

Versioni i ri i gjuhës

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Pse njerëzit firmosin

 • 4 ditë më parë

  I am pro life

 • 4 ditë më parë

  Abortion is wicked and cruel, and no one should profit from baby murders

 • 4 ditë më parë

  Because it is sick to use àborted babies tissues on a production line. Other ways to manufacture vaccines must be found and funded.

 • 4 ditë më parë

  To protest at the use of aborted fetal cell lines

 • 8 ditë më parë

  Because vaccines should be about saving lives and it is an extreme dichotomy when the research/development of vaccines is completed using cell lines provided from the death of an unborn human.

Mjetet për përhapjen e peticionit.

A keni faqen tuaj të internetit, një blog apo një portal të tërë në internet? Bëhuni një avokat dhe shumëfish për këtë kërkesë. Ne kemi banderolat, widget dhe API (ndërfaqen) për tu futur në faqet tuaja.

Shenjë widget për faqen tuaj të internetit

API (ndërfaqe)

/petition/online/zero-tolerance-for-profit-from-aborted-babies/votes
Përshkrim
Numri i nënshkrimeve në openPetition dhe nëse është e aplikueshme faqe e jashtme
Metoda HTTP
GET
Format e kthimit
JSON

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International