Περιοχή: Europäische Union
Επιστήμη

Zero tolerance for profit from aborted babies

Η αναφορά απευθύνεται σε
Pharmaindustrie
201 Υποστηρικτές
20% έχει επιτευχθεί 1.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 25/1/2021
 2. Συλλογή ακόμα 7 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

It is a known policy within the pharmaceutical industry to work with human cell lines, which are the product of abortions that took place in the early 1960s and 1970s.

The cell lines are often used in drug research, for example in the production of vaccines. Vaccine manufacturers are usually allowed to use these cell lines from aborted humans in the following three cases:

 1. In the development of the vaccine
 2. To ensure the efficacy of the vaccine
 3. For the production of the vaccine

The most recent case is the COVID-19 vaccine. Although f.e. neither 'Pfizer' nor 'Moderna', whose vaccines are distributed in large numbers around the world, used cell lines for the development or production of their vaccine, these vaccines were nevertheless tested on such cell lines.

This precedent opens doors to other cases of using these cell lines in other processes or products. We have zero tolerance for pharmaceutical companies profiting from abortion. We demand alternatives to these technologies!

We therefore urge all pharmaceutical companies to STOP the use of cells and cell lines from human embryos/fetuses in medical research!

We want morally acceptable alternatives to this!

https://www.nebraskamed.com/COVID/you-asked-we-answered-do-the-covid-19-vaccines-contain-aborted-fetal-cells

https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babies-used-for-vaccine-development-were-alive-at-tissue-extraction

https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/integrity-transparency/stem-cellresearch

Αιτιολόγηση

In the 1960s and 1970s, cells were taken from the foetus/embryo during selected abortions and taken to a laboratory. There, these cells grew and were multiplied. The results are human cell lines.

Currently, there are the following cell lines, among others: WI-38, HEK-293, PER C-6 and WALVAX-2. For example, HEK stands for "Human Embryonic Kidney" and 293 is the number of experiments that were needed to develop this cell line.

Many companies working in the pharmaceutical field are still using these human cell lines and therefore pharmaceutical companies gain profit from the deliberate killing of unborn humans.

WE HAVE NO TOLERANCE FOR THIS!

https://www.imabe.org/bioethikaktuell/einzelansicht/covid-19-impfstoffe-vatikan-haelt-einsatz-fuer-moralisch-akzeptabel

https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , ProLife Europe e.V. από Weißenhorn
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 4 μέρες

  I am pro life

 • πρίν 4 μέρες

  Abortion is wicked and cruel, and no one should profit from baby murders

 • πρίν 4 μέρες

  Because it is sick to use àborted babies tissues on a production line. Other ways to manufacture vaccines must be found and funded.

 • πρίν 4 μέρες

  To protest at the use of aborted fetal cell lines

 • πρίν 8 μέρες

  Because vaccines should be about saving lives and it is an extreme dichotomy when the research/development of vaccines is completed using cell lines provided from the death of an unborn human.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/zero-tolerance-for-profit-from-aborted-babies/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition