Civil rights

Wzywam UE do podjęcia natychmia - Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji!

Petition is directed to
Parlament Europejski
983 Supporters
10% achieved 10.000 for collection target
 1. Launched 26/05/2020
 2. Time remaining 2 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

[Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]

Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.

Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.

Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:

 • szkodzenie systemowi

 • wzbogacanie oligarchów

 • zastraszanie obywateli

 • dyskredytującą i nienawistną propagandę

 • wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych

 • uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd

 • jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną

Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:

 • przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe

 • wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane

 • dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów

 • UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów

Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.

To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.

###

For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):

freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

Reason

The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]

The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy [4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].

The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations. Your signature will help with this!

###

[1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime") - Freedom House:

freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

[2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:

English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english

Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban

[3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian

www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law

[4] "The European project relies on constant respect of the rule of law."

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169

[5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe:

carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

Thank you for your support, Themis Alliance for Europe from Berlin
Question to the initiator

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/wzywam-ue-do-podjecia-natychmia-nie-bede-juz-placil-za-skorumpowane-rzady-i-niszczenie-demokracji/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now