Civil rights

Jag är inte längre beredd att betala för korrupta regeringar och för nedmonteringen av demokratin!

Petition is directed to
Europaparlamentet
983 Supporters
10% achieved 10.000 for collection target
 1. Launched 02/06/2020
 2. Time remaining 2 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

[Check out this petition in other languages: www.openpetition.eu/eu4democracy ]


Tiden för likgiltighet och tystnad är över. I den Europeiska Unionen ser vi nu framväxten av så kallade "hybridregimer", regimer som avsiktligt bidrara till en systematisk nedmontering av rättsstaten och demokratin.

Det är helt oacceptabelt att det som vi europeiska medborgare har byggt upp under de senaste 70 åren tillåts rivas ner av politiska äventyrare för deras egna politiska och ekonomiska intressen! Jag kräver att mina valda representanter i Europaparlamentet vidtar kraftfulla åtgärder för att stoppa denna process. Genom att skriva på denna namninsamling vill jag markera mot att mina skattepengar slösas bort även fortsättningsvis.

Som EU-medborgare vill jag inte bidra, varken ekonomiskt eller moraliskt, till att de skatter jag betalar går till:

 • ökad politisk korruption
 • att göra oligarker ännu rikare
 • hot riktat mot EU:s medborgare
 • diskreditering och hatpropaganda
 • användning av public service för ren regeringspropaganda
 • tystande av regimkritiska röster i media och samhället i stort
 • någon form av diskriminering, direkt eller indirekt, på grund av, bl.a. kön, sexuell läggning, sexuell identitet, ras, etnicitet eller religion.

Jag kräver därför att mina representanter i Europaparlamentet och tjänstemän kommissionen utan vidare dröjsmål vidtar åtgärder mot korrupta regeringar inom EU och uppmanar till att:

 • göra det obligatoriskt för EU:s medlemsländer att ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten
 • säkerställa att användningen av EU medel är transparent och möjlig att granska
 • möjliggöra direktfinansiering av civilsamhällets institutioner, lokalpolitik, företagande och andra projekt
 • snabbare förfaranden och åtgärder av EU mot regeringar som inte följer gemensamt antagna regler.

Genom att underteckna denna namninsamling vill jag hindra regeringar som inte respekterar europeiska värderingar att utnyttja EU:s toleranta, demokratiska, men ändå långsamma och byråkratiska processer. Jag accepterar inte att sådana metoder får fäste inom den Europeiska Unionen.

Detta skulle inte vara den union som grundades för 70 år sedan. En sådan Europeisk Union skulle jag inte vara beredd att finansiera eller vara medborgare i.


For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):

freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

Reason

The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]

The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy [4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].

The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations. Your signature will help with this!


[1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime") - Freedom House:

freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

[2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:

English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english

Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban

[3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian

www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law

[4] "The European project relies on constant respect of the rule of law."

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169

[5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe:

carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

Thank you for your support, Themis Alliance for Europe from Berlin
Question to the initiator

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/jag-aer-inte-laengre-beredd-att-betala-foer-korrupta-regeringar-och-foer-nedmonteringen-av-demokrati/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now