Civil rights

Vyzývam EÚ, aby okamžite podnikla kroky! Už nebudem platiť za skorumpovanej vlády a ničenie demokrac

Petition is directed to
Európsky parlament
983 Supporters
10% achieved 10.000 for collection target
  1. Launched 26/05/2020
  2. Time remaining 2 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

[Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]

###

Čas ľahostajnosti a ticha je teraz u konca. V Európskej únii sa objavili takzvané "hybridné režimy". Tento termín sa vzťahuje k systematickému odstraňovaniu právneho štátu a demokracie.

Je neprijateľné, že to, čo sme my európski občania vybudovali za 70 rokov, ničí niektorí politickí dobrodruhovia pre vlastné drobný domáce politický a finančný zisk! Mám pocit, že moji volení zástupcovia v EÚ neprijímajú dostatočne silné opatrenia na zastavenie tohto procesu. Podpisom tejto petície si želám okamžite zastaviť plytvanie peniazmi, ktoré ako občan EÚ platím na daniach. Myslím, že je chyba mávnuť nad tým rukou a uspokojiť sa s vyhláseniami a správami, ktoré toto odsúdi.

Ako občan Európskej únie nechcem prispievať ani finančne, ani morálne k tomu, aby moje dane boli plytvanie na:

● systémovú korupciu,

● obohatenie oligarchov,

● zastrašovanie občanov,

● diskreditáciu a nenávistnú propagandu,

● využitie verejného vysielania na účely vlády a propagandy,

● umlčanie hlasov a médií kritických voči vláde,

● akúkoľvek formu diskriminácie, priamu alebo nepriamu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, sexuálnej identity, rasy, etnicity, náboženstva alebo iného.

Žiadam, aby moji volení úradníci v Európskom parlamente a Komisii okamžite podnikli kroky proti skorumpovaným vládam a vyzývam, aby:

● bol vstup do Európskej prokuratúry povinný,

● využívanie finančných prostriedkov EÚ bolo transparentné a kontrolovateľné,

● bola k dispozícii možnosť priameho financovania občianskych spoločností, miestnych rád, podnikov a ďalších projektov,

● EÚ urýchlila konanie a kroky proti vládam, ktoré nedodržiavajú predpisy.

Podpísaním tejto petície chcem zabrániť vládam, aby ignorovali európske hodnoty a využívali tolerantných, demokratických, ale pomalých a byrokratických procesov EÚ. Nebudem akceptovať, že sa tieto praktiky stávajú v Európskej únii štandardom, pretože by to nebola Únie, ktorej základ bol položený pred 70 rokmi. Nebola by to Európska únia, ktorú by som chcel financovať a mohol byť jej hrdým občanom.

Reason

The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]

The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy[4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].

The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations. Your signature will help with this!

[1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime") by Random House:https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

[2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit: English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban

[3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law

[4] "The European project relies on constant respect of the rule of law. " ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169

[5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

Thank you for your support, Themis Alliance for Europe from Berlin
Question to the initiator

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/vyzyvam-eu-aby-okamzite-podnikla-kroky-uz-nebudem-platit-za-skorumpovanej-vlady-a-nicenie-demokrac/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now