• Changes to the petition

  at 28 May 2020 01:39

  As always, minor formatting issues make changes necessary.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  #Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

  Signatures at the time of the change: 241 (238 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 28 May 2020 01:38

  As always, minor formatting issues make changes necessary.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###Nie #Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  -
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

  Signatures at the time of the change: 241 (238 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 28 May 2020 01:38

  As always, minor formatting issues make changes necessary.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Nie
  ###Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  ---
  -
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):
  regime"):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade


  Neue Begründung: The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]
  The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy [4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].
  [5].
  The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations. Your signature will help with this!
  this!
  ###
  [1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime") by - Freedom House:
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade
  House:
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade
  [2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:
  English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english
  www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english
  Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban

  www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban
  [3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law
  Guardian
  www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law
  [4] "The European project relies on constant respect of the rule of law." ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
  law."
  ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
  [5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732
  Europe:
  carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

  Signatures at the time of the change: 241 (238 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 15:39

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  ---
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

  Signatures at the time of the change: 24 (23 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 15:38

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Nie będę już płacił za skorumpowane rządy i niszczenie demokracji! - Wzywam UE do podjęcia natychmiastowych działań! - Proszę podpisać tę petycję!
  ---
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  * szkodzenie systemowi
  * wzbogacanie oligarchów
  * zastraszanie obywateli
  * dyskredytującą i nienawistną propagandę
  * wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  * uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  * jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  * przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  * wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  * dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  * UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"):
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

  Signatures at the time of the change: 24 (23 in Europäische Union)

 • Changes to the petition

  at 26 May 2020 15:37

  The default value of 2 months was deemed not sufficient by our activists.
  Formatting problems.


  New petition description: [Check this petition in other languages: www.openpetition.eu/!eu4democracy ]
  ###
  Czas obojętności i ciszy już minął. W Unii Europejskiej pojawiły się tak zwane „systemy hybrydowe”- terminy, ktόre odnoszą się do systematycznego demontażu praworządności i demokracji.
  Niedopuszczalne jest, że to, co obywatele Europy zbudowali w ciągu 70 lat, jest niszczone przez niektórych poszukiwaczy przygód politycznych dla ich własnych drobnych korzyści politycznych i finansowych! Uważam, że wybrani przeze mnie przedstawiciele do UE nie podejmują wystarczających działań, aby zatrzymać ten proces. Podpisując tę ​​petycję, pragnę natychmiast położyć kres marnowaniu pieniędzy.
  Jako obywatel Unii Europejskiej nie chcę przyczyniać się finansowo ani moralnie do marnowania moich podatków na:
  ● szkodzenie systemowi
  ● wzbogacanie oligarchów
  ● zastraszanie obywateli
  ● dyskredytującą i nienawistną propagandę
  ● wykorzystywanie środkόw masowego przekazu do celów rządowych i propagandowych
  ● uciszanie głosów i krytykowanie mediów przez rząd
  ● jakąkolwiek formę dyskryminacji - bezpośrednią lub pośrednią, ze względu na płeć, orientację seksualną, tożsamość seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub inną
  Żądam, aby przeze mnie wybrani urzędnicy podjęli w Parlamencie Europejskim i Komisji natychmiastowe działania przeciwko skorumpowanym rządom i nalegam, aby:
  ● przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było obowiązkowe
  ● wykorzystanie funduszy UE było przejrzyste i kontrolowane
  ● dostępna była możliwość bezpośredniego finansowania społeczeństw obywatelskich, lokalnych rad, przedsiębiorstw i innych projektów
  ● UE przyspieszyła postępowania i działania przeciwko rządom nieprzestrzegającym przepisów
  Podpisując tę ​​petycję, chcę powstrzymać rządy lekceważące wartości europejskie przed wykorzystywaniem tolerancyjnych, demokratycznych, a jednocześnie powolnych i biurokratycznych procesów. Nie chcę, aby takie praktyki stały się standardem w Unii Europejskiej.
  To nie Unia, której fundament położono 70 lat temu. To nie Unia Europejska, którą chciałbym finansować lub byłbym w niej szczęśliwy, będąc jej obywatelem.
  ###
  For the first time an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime"): freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade

  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade


  Neue Begründung: The coming weeks and months are going to be decisive because the European Commission and Parliament will determine in what kind of European Union we will live in the future. Is it going to be one that is true to its core values or is it going to keep idly watching authoritarian regimes grow stronger and more dominant? [1, 2, 3]
  The 2021-2027 budget debate with Germany as acting president of the Council is going to present challenges as well as opportunities. It could prove to be a great tool to effectively lead some governments exploiting the present system back to the fundamental principles of the European Union, namely the rule of law, civil liberties as well as the fight against corruption, nepotism, and kleptocracy [4]. As European citizens we wish our voice to be heard, and demand concrete actions instead of toothless condemnations and more red tape [5].
  The long term success of our European Union depends on whether we are able to change our present practices and preserve its moral and financial foundations. Your signature will help with this!
  ###
  [1] The first time ever: an EU member state is classified as a non-democracy ("hybrid regime") by Random Freedom House:
  freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade#Facade
  [2] HUNGARY IS LOST - Die Zeit:
  English: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/european-union-hungary-democracy-viktor-orban-english
  Deutsch: www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/europaeische-union-ungarn-demokratie-viktor-orban
  [3] Make no mistake: Poland and Hungary aren’t the only EU states abusing the law - The Guardian www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/22/poland-hungary-eu-states-abusing-law
  [4] "The European project relies on constant respect of the rule of law." ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4169
  [5] Judy Asks: Can Europe Save Democracy in Hungary and Poland? - Carnegie Europe carnegieeurope.eu/strategiceurope/81732

  Signatures at the time of the change: 24 (23 in Europäische Union)

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now