Handelspolitik

V mene Zväzu automobilového priemyslu Poľska (PZM) v Katoviciach, s 12 podpismi, o poplatkoch za povinnú pravidelnú technickú kontrolu vozidiel  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa sťažuje, že poplatky za povinné pravidelné technické kontroly vozidiel v Poľsku sú príliš nízke a neumožňujú spoločnostiam, ktoré vykonávajú tieto kontroly, pokryť svoje vlastné náklady na kontroly alebo dosiahnuť primeraný zisk. Okrem toho tieto poplatky zahŕňajú DPH, hoci táto daň by sa k nim mala pripočítavať. Predkladateľ petície uvádza, že v roku 2016 sa poľské orgány pokúsili zvýšiť tieto poplatky o zanedbateľnú sumu, ale dokonca aj tejto iniciatíve sa nakoniec zamedzilo. Podľa predkladateľa petície táto situácia predstavuje porušenie Zmluvy o fungovaní EÚ, Charty základných práv (článok 16) a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Predkladateľ petície okrem toho tvrdí, že znenie preambuly smernice 2014/45/EÚ týkajúce sa nákladov na technické kontroly vozidiel, ktoré by mali byť nenákladné, je nepresné.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international