Sports

Stop de buitensporige maatregelen voor het verplaatsen van sportduiven tussen Europese lidstaten

Petition is directed to
Europese Commissie
4.605 Supporters
23% achieved 20.000 for collection target
 1. Launched June 2021
 2. Time remaining > 4 Wochen
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision
I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Op 21 oktober gaat een nieuwe Europese wetgeving (“AHL”) van kracht die verplaatsingen van sportduiven van de ene naar de andere Europese lidstaat enkel toelaat mits een officieel diergezondheidscertificaat afgeleverd door een overheidsdierenarts (geen gewone dierenarts!) en minstens 21 dagen aanwezigheid van de sportduiven op de plaats van vertrek.

De regelgeving zal van toepassing zijn op zowel hobbyisten als professionelen en geldt voor verplaatsingen naar andere Europese lidstaten voor alle mogelijke soorten activiteiten (bv. samenkweek, éénhokswedstrijden, handel).

Het zal echter NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP WEDSTRIJDEN EN TRAININGSVLUCHTEN!

 Concrete gevolgen:

 ·       Indien u met minstens één sportduif over de grens naar een ander Europees land wil reizen zal u vanaf 21 oktober 2021 binnen de 48 uur voorafgaand aan deze verplaatsing een afspraak moeten maken bij het officiële voedselagentschap van uw land (België: FAVV; in NL: NVWA; etc) om een officiële overheidsdierenarts tot bij u te laten komen om na inspectie de verplaatsing goed te keuren.

 ·       U zult hierbij oa. moeten kunnen aantonen dat de duiven 21 dagen voor het vertrek aanwezig waren op uw hokken.

 ·       Indien de verplaatsing van deze duiven goedgekeurd wordt krijgt u van de officiële dierenarts een certificaat waarmee u zich enkele reis richting het buitenland kunt verplaatsen met deze duiven.

 ·       Terugkeren met dezelfde duiven uit het buitenland zal enkel kunnen wanneer:

o  de duiven opnieuw 21 dagen voor vertrek opgehokt werden op de plaats in het buitenland waar u ze naartoe had verplaatst;

o  er opnieuw een officieel diergezondheidscertificaat wordt uitgereikt door een overheidsdierenarts van dat land

Reason

 Praktisch

·       De tussenkomst van een officiële dierenarts voor iedere verplaatsing tussen lidstaten heen en terug ongeacht het aantal sportduiven en ongeacht voor welke activiteit veroorzaakt een drastische stijging van de administratieve complexiteit voor de betrokken partijen.

·       Wij vrezen dat de vele extra duizenden certificaties niet behapbaar zullen zijn voor de bevoegde autoriteiten. Beschikken zij over voldoende middelen en ervaren officiële dierenartsen?

·       Sportduiven worden ook vaak gebracht naar locaties in een andere Europese lidstaat voor een specifieke economische of recreatieve activiteit zoals bijvoorbeeld professionele keuring, prijsuitreiking, video-opnames, foto’s, het nemen van DNA-stalen, enzovoort. Die activiteiten worden doorgaans uitgevoerd door zelfstandigen die zelf geen duivenhouder zijn, en die vaak ook geen hokken ter plaatse hebben. De activiteiten duren vaak slechts hoogstens enkele uren en de sportduiven komen niet met andere dieren in contact, maar deze mensen (bv. fotograaf of keurder) zouden voortaan geacht worden de duiven 21 dagen op te hokken tot die mogen terugkeren naar de oorspronkelijke lidstaat.

Dierenwelzijn

·       De kruisbestuiving van sportduiven afkomstig uit verschillende lidstaten is cruciaal om uitwisseling van genen en de gezondheid op langere termijn van de Europese sportduif te bewaren.

·       De verhoogde administratieve complexiteit voor de duivenhouders vertraagt de snelheid waarmee sportduiven verzonden kunnen worden wat als resultaat zal hebben dat de sportduiven langer in een kleine afgesloten verzendmand/ruimte moeten doorbrengen.

·       De budgetten van het gros van de duivenhouders zijn beperkt en deze kosten zullen alleen maar hun mogelijkheden om in de gezondheid en het welzijn van de duiven te investeren verkleinen.

·       Het verplicht 21 dagen ophokken van de sportduiven zorgt ervoor dat de dieren zich telkens opnieuw moeten aanpassen aan andere hokken. Indien de ontvanger iemand betreft die zelf geen duivenhouder is dienen de sportduiven minstens 21 dagen te worden verzorgd door iemand die daar geen specialisatie in heeft en dit gaat uiteindelijk ten koste van de veerkracht, immuniteit, gezondheid en het welzijn van de sportduiven waardoor ze net vatbaarder worden voor ziektes.

Economie

·       De kost voor een officiële certificatie is hoog. In België is de kost minimaal tussen 50 en 300 euro naargelang de hoeveelheid sportduiven en het tijdstip. In Nederland is het minimumtarief voor een enkele certificatie zelfs 200 euro. Gezien in de meeste gevallen duiven niet alleen heen maar ook terug moeten reizen, zal u deze kosten vaak 2 keer moeten betalen.

·       Verplichting tot 21 dagen ophokken genoodzaakt het bouwen en onderhouden van bijkomende hokken en creëert extra kosten voor verzorging, medicatie en voeding.

·       Toegenomen administratieve complexiteit verhoogt het aantal arbeidsuren en vereist bijkomende personeelskosten.

Wetenschap

De maatregelen die de AHL voorschrijft en de gevolgen ervan in de praktijk zijn ontzettend buitensporig gezien wetenschappelijk onderzoek aantoont dat sportduiven niet bijdragen tot de verspreiding van vogelgriep en slechts in zeer zeldzame omstandigheden zelf besmet kunnen worden.

This petition has been translated into the following languages

new language version

Not yet a PRO argument.

het is alleen voor de grote gokken en voor de verkopers die het groote geld verdienen met de verkoop.en die de duivensport kapot maken want waar er geld mee gemoeid isword er gefraudeerd

Why people sign

 • Aj

  on 07 Sep 2021

  voor een normalere gang van zaken.

 • Freerk jager AT Delfzijl

  on 03 Sep 2021

  Om dat ik van dierenwelzijn heel belangrijk vindt spreekwoord is toch toen ik de mens leerde kennen ging ik meer van dieren houden en ben zelf duiven Melker geweest.

 • H. Vink rc Appingedam

  on 03 Sep 2021

  De duivensport is een volwaardige hobby. Er wordt zorgvuldig met de huidige wetgeving, deze sport beoefend. Waarbij alle inentingen die verplicht zijn en zelfs nog meerdere, gebeuren.

 • on 03 Sep 2021

  samenwerking met Nederlandse partner

 • Beveren Waas

  on 03 Sep 2021

  Ons hobby kunnen blijven uitvoeren En verder dan de grens

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/stop-de-buitensporige-maatregelen-voor-het-verplaatsen-van-sportduiven-tussen-europese-lidstaten/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international