σχετικά με την υποτιθέμενη παράνομη πρόσληψη εργαζομένων από τις ισπανικές δημόσιες διοικήσεις κατά παράβαση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι ισπανικές δημόσιες διοικήσεις παραβιάζουν την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, προσλαμβάνοντας προσωρινό προσωπικό υπό άνισους όρους σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now