Om hur spanska offentliga förvaltningar påstås anställa arbetstagare i strid med direktiv 1999/70/EG  

Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 supporters 30 in European Union

Collection finished

30 supporters 30 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att spanska offentliga förvaltningar anställer tillfällig personal på andra villkor än övriga offentligt anställda och därmed underlåter att följa rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now