Om hur spanska offentliga förvaltningar påstås anställa arbetstagare i strid med direktiv 1999/70/EG  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att spanska offentliga förvaltningar anställer tillfällig personal på andra villkor än övriga offentligt anställda och därmed underlåter att följa rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now