O údajnom podvodnom zamestnávaní pracovníkov španielskou verejnou správou v rozpore so smernicou 1999/70/ES  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 30 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že španielske orgány verejnej správy porušujú smernicu 1999/70/ES Rady z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a to tým, že zamestnávajú dočasných zamestnancov v odlišnej situácii oproti ostatným verejným zamestnancom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now