относно предполагаемото незаконно наемане на работници от испанските публични администрации в нарушение на Директива 1999/70/ЕО  

Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
30 supporters 30 in European Union

Collection finished

30 supporters 30 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че испанските публични администрации нарушават Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), тъй като наемат срочни служители на неравностойни условия в сравнение с останалите държавни служители.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now