Economy

Peticija za samoodločanje glede​ upravljanja gozdov po regijah

Petition is directed to
Europäisches Parlament und Europäische Kommission
40,337 supporters
81% achieved 50,000 for collection target
40,337 supporters
81% achieved 50,000 for collection target
 1. Launched March 2024
 2. Time remaining 4 days
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

Velika evropska ideja miru in blaginje ter trajnosti s tradicijo skrbnega gospodarjenja z našimi gozdovi ne sme biti ogrožena zaradi uredbe EU o krčenju gozdov (EUDR). Pozivamo k sprejetju politik, ki podpirajo lastnike gozdov pri aktivnem in trajnostnem upravljanju z gozdovi in za zakonodajo, ki je usmerjena v potrebe gozdov in lastnikov, ki skrbijo za gozdove.
Namesto da bi nalagali vedno nove pretirane zahteve lastnikom gozdov in tako rušili njihovo zaupanje v evropsko idejo, mora Bruselj lastnikom končno pokazati zaupanje. Potrebna je politika, ki temelji na načelih subsidiarnosti in sorazmernosti. Podnebno stabilne in odporne gozdove v interesu celotne družbe lahko zagotovijo le lastniki gozdov s podporo celotne družbe.  
Čas je za spremembo smeri:

 • Za dosego navedenega morajo biti lastniki gozdov in podjetja vključeni v proces oblikovanja evropskih politik. Zahtevamo celovito vključenost v okviru strukturiranega dialoga za aktivno, trajnostno upravljanje z gozdovi ter jasno zavezo Evropske komisije, da bodo postopki odločanja optimizirani v ta namen.
 • Revizija in sprememba uredbe EUDR mora biti izvedena takoj, da se prepreči obremenitve za lastnike gozdov, ki jih bomo drugače v kratkem deležni. Nejasnosti in pravne negotovosti je treba čim prej razčistiti, da ta uredba ne postane paket bremen za sektor gozdarstva in podjetja.
 • Omejevanje globalnega krčenja gozdov in degradacije gozdov ni mogoče doseči z birokratskim nadlegovanjem številnih lastnikov gozdov v naših regijah.

Reason


Razlog:
Naši gozdovi, polja, travniki, pašniki, reke, gore in jezera, naša edinstvena kulturna krajina so temelj življenja ljudi v naših regijah. Naš skupni dom oblikujejo in vzdržujejo kmetje ter lastniki gozdov z veliko truda, pridnosti in energije. Izjemno stanje naših gozdov je zasluga stoletij odgovornega in trajnostnega dela naših lastnikov gozdov in kmetov. V Evropi naši gozdovi zagotavljajo skupaj 17,5 milijona delovnih mest vzdolž verige vrednosti gozdarstva in lesa, z dodano vrednostjo več kot 1.100 milijard evrov letno (EU 27 vključno z Norveško, Švico in Združenim kraljestvom).
Še naprej bomo potrebovali bomo zdrave, vitalne in trajnostne gozdove tudi v prihodnosti, te storitve zagotavljamo skozi naše tradicionalno, aktivno in trajnostno upravljanje za naš skupni življenjski in gospodarski prostor, še posebej za prihodnje generacije. To velja tako za našo domačo surovino -les, kot za energijo, čisto vodo, varnost pred poplavami, plazovi, kot tudi za rekreacijo.
Da bi zagotovili, da Evropa ostane zanimiva in cenjena za življenje, je treba odločitve sprejemati tam, kjer je tudi odgovornost - to je državah članicah. Ta temeljni princip Unije je povzet pod izrazom subsidiarnost in mora znova postati osnova pravnega okvira Unije. Nenazadnje, skupine brez neposredne odgovornosti za ljudi v naših regijah in brez kakršne koli povezave z gozdarstvom ne smejo odločati, kako naj živimo. V Bruslju je treba s predpisi in direktivami ustvariti pravno okolje, ki spodbuja svobodo in samoodločanje ter temelji na primerih regijskih praks v Evropi.
Naše gozdove lahko ohranimo za naše otroke in vnuke le če bodo v prihodnosti aktivno upravljani in vzdrževani. V nasprotju pa sedanja politika EU prav to preprečuje, s tem ko postavlja napačne smernice. Trenutne politike so Enostransko usmerjene v omejevanje gospodarjenja z gozdovi in zmanjšanju rabi lesa v lesni industriji, s tem bodo gozdovi prepuščeni sami sebi. Politika se zanaša na ideologijo namesto na dejstva in na pokroviteljstvo namesto na zaupanje.
Takšna politika je obsojena na propad. Ne služi zaščiti podnebja in ohranitvi našega domačega okolja v katerem živimo. V svoji enostranskosti je usmerjena proti ekonomskim temeljem in zagotavljanju blaginje ljudi.

 • Uredba EUDR ogroža delovna mesta, regionalne verige dodane vrednosti in oskrbo s klimatsko najprijaznejšo surovino - našim domačim lesom.
 • Uredba se boriti proti krčenju gozdov po svetu, a hkrati z ustvarjanjem "birokratske pošasti" tvega prihodnost naših lastnih domačih gozdov, saj se bo upočasnilo nujno potrebno gospodarjenje gozdov , ki je potrebno za podnebno odporne gozdove.
 • S tem ogroža se našo domovino, naša preživetja, naša življenjska okolja in nazadnje celo biotsko raznovrstnost, za katero se je enostransko zavezuje.

Pozivamo vas, da podprete to izjavo in s tem kampanjo za pravico so samoodločanja glede gospodarjenja z gozdovi, ki mora ostati v pristojnosti držav članic in regij.

Thank you for your support, Zveza lastnikov gozdov Slovenije from Ljubljana
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off stub with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

Translate this petition now

new language version

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Why people sign

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages. To the tools

This petition has been translated into the following languages

Translate this petition now

new language version

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now