Zusammenleben

O možnom porušení nariadenia Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele.  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
Collection finished
  1. Launched August 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície vyzýva na prešetrenie možného nedodržania nariadenia Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele zo strany Španielska v nadväznosti na neprípustnú prítomnosť pani Delcy Rodriguezovej, ktorá bola Európskou úniou sankcionovaná za závažné porušovanie ľudských práv a základných slobôd vo Venezuele, na medzinárodnom letisku Adolfa Suareza de Barajasa. Predkladateľ petície naliehavo žiada, aby sa od Španielska požadovalo vysvetlenie a aby sa prijali opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek opakovaniu takejto situácie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international