Mbrojtja e minoriteteve

Let those Russians LGBTQ+ who are against Putin's policies leave!

Peticioni drejtohet tek
European Union
27 Mbështetëse

Mbledhja mbaroi

27 Mbështetëse

Mbledhja mbaroi

  1. Filluar shtator 2022
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

On September 6, 2022, the European Commission approved a proposal to suspend visa facilitation with Russia

For many Russians, who were vehemently opposed to Putin's policies and were planning to use tourist visas to emigrate in order to apply for refugee status, the road to freedom was thus made more difficult.

Among the victims were representatives of oppressed groups (LGBTQ+), for whom being in Russia poses not only a moral but also a physical threat. Leaving Russia is the only way for them to preserve their lives, health, honor and dignity. 

We ask for an easier visa regime or a special visa (like the "Nansen visa" in 1920) so that these people can leave.

Save us!!!

arsye

This demand is important because a law against the regime should not kill the hope of those who seek freedom.

Ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj , Kirill Timoshenko nga Москва
Pyetje për iniciatorin

Lidhje me peticionin

Imazhi me kodin QR

Skedar gris me kod QR

download (PDF)

Asnjë PRO argument ende.

Asnjë argument CONTRA akoma.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani