Защита на малцинството

Let those Russians LGBTQ+ who are against Putin's policies leave!

Петицията е адресирана до
European Union
23
0% достигнати 10 000 за цел за събиране
  1. Започна септември 2022
  2. Колекция още > 5 месеца
  3. Подаване
  4. Диалог с получателя
  5. Решение

Съгласен съм моите данни да бъдат съхранени . Молителят може да види моя име и местоположение и да го препрати на получателя на петицията. Мога да оттегля това съгласие по всяко време .

On September 6, 2022, the European Commission approved a proposal to suspend visa facilitation with Russia

For many Russians, who were vehemently opposed to Putin's policies and were planning to use tourist visas to emigrate in order to apply for refugee status, the road to freedom was thus made more difficult.

Among the victims were representatives of oppressed groups (LGBTQ+), for whom being in Russia poses not only a moral but also a physical threat. Leaving Russia is the only way for them to preserve their lives, health, honor and dignity. 

We ask for an easier visa regime or a special visa (like the "Nansen visa" in 1920) so that these people can leave.

Save us!!!

Причина

This demand is important because a law against the regime should not kill the hope of those who seek freedom.

Благодаря за подкрепата, Kirill Timoshenko навън Москва
Въпрос към инициатора

Преведете тази петиция сега

Нова езикова версия

Все още няма PRO аргумент.

Все още няма аргумент ПРОТИВ.

Защо хората подписват

на 25.01.2023

LGBTQ+ people are people as well, they have their own dignity and right to freedom and love.

на 13.10.2022

I’m open gay from Russia and I’m against Putin’s violence

на 08.09.2022

As an lgbtq+ person I fear I won't be able to escape persecution and violation of my basic human rights by russian federal and local governments, especially on the verge of anti-lgbt laws being passed.

на 08.09.2022

I believe that if LGBTQIA+ people in Russia feel oppressed and threatened, they should be able to get help from fellow communities in other countries and granted chances to move away and take care of their own safety.

на 07.09.2022

I'm transman and I really want live in safe in a country where my human rights are recognized. No visa blocking please!

Инструменти за разпространение на петицията.

Имате ли собствен уебсайт, блог или цял уеб портал? Станете защитник и носител на тази петиция. Разполагаме с банери, уиджети и API (интерфейс), които да включим на вашите страници.

Приспособление за подписване за вашия собствен уебсайт

API (интерфейс)

/petition/online/let-those-russians-lgbtq-who-are-against-putins-policies-leave/votes
Описание
Брой подписи на openPetition и, ако е приложимо, на външни страници.
HTTP метод
GET
Формат за връщане
JSON

Помогнете за увеличаване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега