Προστασία μειονοτήτων

Let those Russians LGBTQ+ who are against Putin's policies leave!

Η αναφορά απευθύνεται σε
European Union
23
0% έχει επιτευχθεί 10.000 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2022
  2. Συλλογή ακόμα > 5 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

On September 6, 2022, the European Commission approved a proposal to suspend visa facilitation with Russia

For many Russians, who were vehemently opposed to Putin's policies and were planning to use tourist visas to emigrate in order to apply for refugee status, the road to freedom was thus made more difficult.

Among the victims were representatives of oppressed groups (LGBTQ+), for whom being in Russia poses not only a moral but also a physical threat. Leaving Russia is the only way for them to preserve their lives, health, honor and dignity. 

We ask for an easier visa regime or a special visa (like the "Nansen visa" in 1920) so that these people can leave.

Save us!!!

Αιτιολόγηση

This demand is important because a law against the regime should not kill the hope of those who seek freedom.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Kirill Timoshenko από Москва
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 25.01.2023

LGBTQ+ people are people as well, they have their own dignity and right to freedom and love.

στον/-ην/-ο 13.10.2022

I’m open gay from Russia and I’m against Putin’s violence

στον/-ην/-ο 08.09.2022

As an lgbtq+ person I fear I won't be able to escape persecution and violation of my basic human rights by russian federal and local governments, especially on the verge of anti-lgbt laws being passed.

στον/-ην/-ο 08.09.2022

I believe that if LGBTQIA+ people in Russia feel oppressed and threatened, they should be able to get help from fellow communities in other countries and granted chances to move away and take care of their own safety.

στον/-ην/-ο 07.09.2022

I'm transman and I really want live in safe in a country where my human rights are recognized. No visa blocking please!

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/let-those-russians-lgbtq-who-are-against-putins-policies-leave/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα