Finanzen

För COPA-COGECA, om bristande rättsstatlighet i Polen 

Europäischer Bauernverband
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren arbetar som jordbrukare i Polen och säger sig ha blivit diskriminerad av det polska rättsväsendet i förfaranden som handlar om överträdelser av lagstiftningen om djurens välbefinnande. Orsaken till diskrimineringen skulle enligt honom bestå i att han är tysk medborgare. Enligt framställaren händer det sig att jordbruksföretag som ägs av utländska EU-medborgare exproprieras, varvid djurens välbefinnande tas som förevändning för detta Framställaren vill att Europaparlamentet ska se efter hur det är ställt med rättsstatligheten i Polen och med diskrimineringen av unionsmedborgare vid polska domstolar. Framställaren konstaterar också att bestämmelserna om djurens välbefinnande gör det svårt att driva ett jordbruksföretag. Han vill därför att man ska finna lösningar för att det ska gå bättre att förena djurens välbefinnande och jordbruk.

Thank you for your support, Europäischer Bauernverband

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now