Verwaltung

By Virginia Fiume (Italian), on behalf of Eumans and others, on empowering the EU to address global challenges, from COVID-19 to social, economic and climate crisis 

Eumans
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitajad kutsuvad Euroopa Parlamenti üles rakendama asjakohaseid mehhanisme, et oma tööd võimalikult kiiresti jätkata, ning looma võimalused kõigi võimalike vahendite väljatöötamiseks, kuna ükski riik ei suuda üksi Covid-19 vastu astuda ja EL peab võtma juhtrolli ning koostama kava, kuidas see üleilmne probleem konkreetse meetmetega lahendada. Petitsiooni esitajad on seisukohal, et praegune ELi institutsionaalne süsteem on osutunud nõrgaks ning Euroopa Parlamendi juhtimisel tuleb uuesti käivitada ELi demokraatliku reformi algatus, et muuta see eesmärgipäraseks. Petitsiooni esitajad arvavad, et reform peaks koosnema viiest sambast. Need hõlmavad ELi süsteemseid vastumeetmeid Covid-19 kriisile, pöörates tähelepanu erakorralistele meetmetele ja õigusriigi põhimõtte austamisele; haiguspuhangutele reageerimiseks vajalike ELi tervishoiu- ja kodanikukaitsevahendite ja -pädevuste tugevdamist; kõigi selliste majandus-, finants- ja rahapoliitika meetmete rakendamist, mille abil on võimalik vahendeid kasutusele võtta, ja ELi meetmeid, millega toetada kodanikke pandeemia tagajärgedega toimetulekul; kontseptsiooni selle kohta, kuidas kujundada Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi esimesed etapid ümber avalikuks veebipõhiseks assambleeks; üleilmset mehhanismi epideemiate ja pandeemiate ennetamiseks ja nendega toimetulekuks.

Thank you for your support, Eumans

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international