Të drejtat e qytetarit

Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen

Peticioni drejtohet tek
Europese Commissie
10 974
Mbledhja mbaroi
  1. Filluar janar 2022
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

19.01.2022, 13:49

Changed title from: "Registratie bij conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
to "Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
after confirmation from Susanne Gura.


Nieuwe titel: Registratie bijvan conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.738


13.01.2022, 10:44

De titel is aangepast in samenspraak met Susanne Gura.


Nieuwe titel: EURegistratie authoritiesbij shouldconservators recognizekan thatde seedverscheidenheid saversvan arezaden importantin forgevaar the conservation of varieties.brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.437


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani