Πολιτικά δικαιώματα

Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Europese Commissie
10.974
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

19/01/2022, 1:49 μ.μ.

Changed title from: "Registratie bij conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
to "Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
after confirmation from Susanne Gura.


Nieuwe titel: Registratie bijvan conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.738


13/01/2022, 10:44 π.μ.

De titel is aangepast in samenspraak met Susanne Gura.


Nieuwe titel: EURegistratie authoritiesbij shouldconservators recognizekan thatde seedverscheidenheid saversvan arezaden importantin forgevaar the conservation of varieties.brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.437


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα