Borgerrettigheter

Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen

Kampanje tas opp
Europese Commissie
10 974
Innsamling ferdig
  1. Startet januar 2022
  2. Innsamling ferdig
  3. Forbered innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

19.01.2022, 13:49

Changed title from: "Registratie bij conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
to "Registratie van conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen"
after confirmation from Susanne Gura.


Nieuwe titel: Registratie bijvan conservators kan de verscheidenheid van zaden in gevaar brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.738


13.01.2022, 10:44

De titel is aangepast in samenspraak met Susanne Gura.


Nieuwe titel: EURegistratie authoritiesbij shouldconservators recognizekan thatde seedverscheidenheid saversvan arezaden importantin forgevaar the conservation of varieties.brengen
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 8.437


Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå