Të drejtat e qytetarit

A kötelező COVID-19 oltás emberi jogokat sért

Peticioni drejtohet tek
Európai Unió
105
Mbledhja mbaroi
  1. Filluar shkurt 2022
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Përgatituni për paraqitje
  4. Dialog me marrësin
  5. Vendim

03.05.2022, 00:04

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani