Πολιτικά δικαιώματα

A kötelező COVID-19 oltás emberi jogokat sért

Η αναφορά απευθύνεται σε
Európai Unió
105
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

03/05/2022, 12:04 π.μ.

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα