Borgerrettigheter

A kötelező COVID-19 oltás emberi jogokat sért

Kampanje tas opp
Európai Unió
105
Innsamling ferdig
  1. Startet februar 2022
  2. Innsamling ferdig
  3. Forbered innlevering
  4. Dialog med mottaker
  5. Beslutning

03.05.2022, 00:04

Fixed broken homepage link. There was a typo in there.


New deadline: 30.06.2022
Signatures at the time of the change: 37


Bidra til å styrke innbyggermedvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå