43% Rente ist zu wenig! Änderung des GG 12 a - wie es die AEMR in Art. 23 besagen

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Commission des pétitions (Petitionsausschuß)
73 mbështetësit 55 në Bashkimi Evropian
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2015
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Pro

Çfarë janë argumentet në favor të peticionin?

Contra

Çfarë janë argumentet kundër këtij peticioni?

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani