43% Rente ist zu wenig! Änderung des GG 12 a - wie es die AEMR in Art. 23 besagen

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Commission des pétitions (Petitionsausschuß)
73 55 v Európska únia
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2015
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Pro

Prečo sa petíciu oplatí podporiť?

Contra

Čo hovorí proti tejto petícii?

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz