43% Rente ist zu wenig! Änderung des GG 12 a - wie es die AEMR in Art. 23 besagen

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Commission des pétitions (Petitionsausschuß)
73 поддържащ 55 в / след Европейски съюз
Вносителят на петицията не е подал петиция.
  1. Започна 2015
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Провалени

Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Contra

Какво говори против тази петиция?

= Verständnis sie können die Petition auch später einstellen.!

0 контрааргументи противоречие

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега