Ngarko një fletë grumbullimi në një peticion

njoftim

Nënshkrimet mund të ngarkohen në çdo peticion në koleksion.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani