Nahrajte zberný hárok do petície

Náznaky

Podpisy je možné nahrať pod akúkoľvek petíciu v zbierke.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz