Качете лист за колекция към петиция

Съвети

Подписи могат да се качват на всяка петиция в колекцията.

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега