Učitajte list za prikupljanje u peticiju

Napomene

Potpisi se mogu postaviti na bilo koju peticiju u zbirci.

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite